سایت یار ایرانی در رابطه با بهبود مسائل خانوادگی و در پی ایجاد پیوند عمیق با فرهنگ ایرانی اسلامی در خانواده ها می باشد. با مطالعه مقالات این سایت با مشکلات زندگی بهتر کنار خواهید آمد.